Liña IGAPE Galicia – Iberaval de apoio e circulante e garantías ante terceiros

Financiamento bonificado para proxectos de investimento e circulante e garantías ante terceiros

Línea IGAPE Galicia – Iberaval de apoyo a las pymes gallegas

 

Financiación bonificada para proyectos de inversión y circulante y garantías ante terceros

ACCESO AO FINANCIAMENTO

Iberaval facilitache o acceso ao crédito e apoia o teu proxecto empresarial

MAIOR AXILIDADE

En 5 días respondemos a operacións de ata 150.000 euros e en 15, ás de maior contía.

MELLORES PRAZOS

Ata 15 anos, axustando os tipos de interese aos óptimos de mercado.

g

TODAS LAS OPCIÓNS

Abrimos as portas para financiar a túa empresa en máis de 20 entidades financeiras.

EXPERTOS FINANCEIROS

Asesorámosche e facilitamos a fórmula que mellor se adapte á túa peme.

LIÑA IGAPE GALICIA – IBERAVAL /

Línea IGAPE GALICIA – Iberaval

LIÑA DE CRECEMENTO

Beneficiarios: Pemes e autónomos con presenza en Galicia.

 • Solicitude de as operacións ata o 30 de setembro de 2024 ou fin de fondos.
 • Préstamos de investimento e capital circulante con presenza en territorio galego.
 • Importes: ata 1.000.000€.
 • Prazos: 3-15 anos (revalorización ata 7 anos, bonificación ata 3 anos),
 • Ata 5 anos para garantías fronte a terceiros.
 • Bonificación total por gastos financeiros* durante os 3 primeiros anos.

FINALIDADE

Bonificación en apoio ao crecemento empresarial das pemes galegas para financiar investimentos produtivos e/ou circulantes.

LIÑA DE GARANTÍAS

Avais técnicos, avais financeiros en contratos comerciais e avais de licitación internacional.

Referido a: Garantías fronte a terceiros.

Importe: Ata 1 millón de euros (por programa, por beneficiario).

Prazo: de 3 a 5 años.

*Agás comisión de estudo e apertura (máx. 1,1%).

FINALIDADE

Garantías fronte a terceiros.

LÍNEA DE CRECIMIENTO

Beneficiarios: Pymes y autónomos con presencia en Galicia.

 • Solicitud de las operaciones hasta 30 de septiembre de 2024 o fin de los fondos.
 • Préstamos para inversión y circulante.
 • Importes: hasta 1.000.000 de euros.
 • Plazos: 3-15 años (reaval hasta 7 años, bonificación hasta 3 años).
 • Hasta 5 años para garantías ante terceros.
 • Bonificación total de los costes financieros* durante los 3 primeros años.

FINALIDAD       

Bonificación en apoyo al crecimiento empresarial de las pymes gallegas para financiar inversiones productivas y/o circulante.

LÍNEA DE GARANTÍAS

Avales técnicos, avales financieros en contratos comerciales y avales de licitación internacional.

Referido a: Garantías frente a terceros.

Importe: Hasta 1 millón de euros (por programa, por beneficiario).

Plazo: de 3 a 5 años.

*Excepto comisión de estudio y apertura (máx. 1,1%).

Finalidad: Garantías frente a terceros.

Xunta de Galicia

IBERAVAL financia a empresas sin incidencias en ficheros RAI o ASNEF y que obtengan beneficios; y a emprendedores con un plan de negocio viable.